رهیافتی به مکاتب تفسیری (نقل گرایی، عقل گرایی و باطن گرایی)
60 بازدید
ناشر: مشعر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اختلافات مبنایی مفسران در تفسیر آیات الهی به تدوین تفسیر با گرایشها و رویکردهای متفاوتی منجر شده است. تحلیل مکاتب، روشها و گرایشهای تفسیری نیز از دیرباز مورد توجه دانشمندان شیعی و اهل سنت بوده است. کتاب حاضر، اثر ارزشمند آقای دکتر نجارزادگان با نگاهی نو و تأملی ویژه در این عرصه نگاشته شده که علاوه بر تبیین ادله نقل گرایان، عقل گرایان و باطن گرایان در تفسیر آیات الهی، به نقد این راهبردها و آسیب شناسی هر یک می پردازد. این کتاب توسط نویسنده محترم، در مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین تدریس می شود. از نقاط قوت این کتاب نسبت به نمونه های مشابه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- تنظیم منطقی مکاتب تفسیری در سه راهبرد متمایز؛ 2- ارزیابی و نقد مبانی دیدگاهها؛ 3- بررسی تطبیقی در ارایه مطالب؛ 4- تبیین مجزا از مبانی نقل گرایی در دو مکتب اخباری و سلفی؛ 5- مرزبندی مشخص از کارکرد عقل در راهبرد عقل گرایی؛ 6- بررسی ملاکها و معیارها در ارزیابی صحت و سقم مکتب باطن گرایی با تفکیک حوزه های آن؛ 7- ارایه خلاصه و معرفی منابع برای مطالعه و عناوین پژوهشی در پایان هر بخش. کتاب در 311 صفحه و در قطع وزیری به زیور طبع آراسته شده است.