کارکردهای عقل در تفسیر وحی از نگاه فریقین
43 بازدید
محل نشر: انديشه هاي فلسفي دانشگاه تهران پرديس قم سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی